Wyślij wiadomość
products

Wstępnie wykonany skid na miejscu Generator wodoru High Degree Automation

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: Ally Hi-Tech
Cena: Negotiable
Szczegóły pakowania: Pakiet do żeglugi
Czas dostawy: 8 ~ 12 miesięcy
Szczegóły informacji
Podanie: wytwarzanie wodoru na miejscu Występ: Wysoka niezawodność
Ślad stopy: Modularyzacja Technologia: Dojrzały i zaawansowany
Automatyzacja: Wysoki stopień Wydajność: Wysoki
moduł: Prefabrykowana płoza
High Light:

sprzęt do produkcji wodoru

,

reformator metanu smr steam


opis produktu

Prefabrykowany skid na miejscu Generator wodoru Automatyzacja wysokiego stopnia
 
 
Generał
 

Ally Hi-Tech optimized the process of SMR, incluidng the reformer, heat exchange network (HEN) and purification system, to reduce both capital investmetn and natural gas consumption, on the basis of the gas preparation system of ammonia synthesis process. Ally Hi-Tech zoptymalizował proces SMR, w tym reformer, sieć wymiany ciepła (HEN) i system oczyszczania, w celu zmniejszenia zarówno inwestycji kapitałowych, jak i zużycia gazu ziemnego, w oparciu o system przygotowania gazu z procesu syntezy amoniaku. Typically, Ally Hi-Tech has been engaged in the optimization of the reformer and granted more than 6 patents in this field. Zazwyczaj Ally Hi-Tech była zaangażowana w optymalizację reformatora i udzieliła ponad 6 patentów w tej dziedzinie. Ally Hi-Tech provided the hydrogen solution with a capacity of 50 NCMH for Beijing Olympics based on the SMR process associated with PSA in 2008. Ally Hi-Tech dostarczył roztwór wodoru o pojemności 50 NCMH na olimpiadę w Pekinie w oparciu o proces SMR związany z PSA w 2008 r.

 

funkcje

  • Dojrzała technologia produkcji, bezpieczne i niezawodne działanie.
  • Bezpieczna i praktyczna kontrola działania z wysokim stopniem automatyzacji.
  • Niskie koszty operacyjne i krótki okres zwrotu.
  • Gaz odlotowy PSA odzyskany jako paliwo zmniejsza zarówno zużycie paliwa, jak i emisje spalin.
  • Poślizg prefabrykacji

 

Schemat procesu

Wstępnie wykonany skid na miejscu Generator wodoru High Degree Automation 0

 

 

Opis procesu

 

Desulphurization gas is mixed with steam as per a certain ratio. Gaz odsiarczający miesza się z parą według określonego stosunku. The mixutre flows through the Reformer Tubes, where it converts into syngas consisting of hydrogen and carbon monoxide and carbon dioxide and unreacted methane and steam in the presence of catalyst. Mixutre przepływa przez rury reformera, gdzie przekształca się w gaz syntezowy składający się z wodoru i tlenku węgla i dwutlenku węgla oraz nieprzereagowanego metanu i pary w obecności katalizatora. A heat exchange system is used as economizer, while a shift convertor is introducted to convert carbon monoixed into extra hydrogen and carbon dioxide. Jako ekonomizer zastosowano system wymiany ciepła, natomiast wprowadzono konwerter zmiany biegów, aby przekształcić węgiel monoix w dodatkowy wodór i dwutlenek węgla. The resulting gas enters into a PSA unit, where the hydrogen is separated from the other gases. Powstały gaz wchodzi do jednostki PSA, w której wodór jest oddzielany od innych gazów. The off-gas of PSA is recovered as fuel. Gaz odlotowy z PSA jest odzyskiwany jako paliwo.

 

Odczyn

 

CH4+ H2)O → 3H2)+ CO - Q

CO + H2)O → H2)+ CO2)+ Q

 

Wydajność

  • Pojemność wodoru: 200 ~ 600 Nm3)/ h
  • Czystość wodoru: 99% ~ 99,999% (v / v)
  • Ciśnienie wodoru: 1,3 ~ 3,0 MPa (G)
  • Temperatura: otoczenia

Szczegóły kontaktu
Rachael

Numer telefonu : +8617345099892

WhatsApp : +8613668204078