Wyślij wiadomość
products

W pełni automatyczny generator azotu PSA, przemysłowy generator azotu

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: Ally Hi-Tech
Cena: Negotiable
Szczegóły pakowania: Pakiet do żeglugi
Szczegóły informacji
Występ: Wysoka wydajność Automatyzacja: Całkowicie automatyczny
Technologia: Modularyzacja Niezawodność: Wysoki
High Light:

system wytwarzania azotu

,

generator azotu przemysłowego


opis produktu

W pełni automatyczny generator azotu PSA, przemysłowy generator azotu

 

Opis procesu

 

A booster is used to elevated the pressure of air. Booster służy do podniesienia ciśnienia powietrza. Then, a refrigerating dryer is introduced to remove the moisture. Następnie wprowadza się suszarkę chłodniczą w celu usunięcia wilgoci. Finally, carbon molecular sieves beds is employed to separate the nitrogen from the oxygen, where a desirable nitrogen product will be guaranteed. Na koniec stosuje się złoża sit molekularnych z węglem, aby oddzielić azot od tlenu, co zapewni pożądany produkt azotowy.

The adsorbent is carbon molecular sieves. Adsorbent to sita molekularne z węglem. It is just making use of the property that adsorption rate of oxygen and nitrogen differs on the surface of the carbon adsorbent to adsorb O2 and desorb N2. Właśnie wykorzystuje tę właściwość, że szybkość adsorpcji tlenu i azotu różni się na powierzchni adsorbentu węglowego do adsorbowania O2 i desorb N2. The on/off valves are controlled by the programmable logic controller (PLC) to complete each cycle of adsorption and desorption and then nitrogen is produced with the required purity. Zawory włącz / wyłącz są kontrolowane przez programowalny sterownik logiczny (PLC), aby zakończyć każdy cykl adsorpcji i desorpcji, a następnie wytwarzany jest azot o wymaganej czystości. The two adsorbers are in adsorbing and desorbing alternatively to ensure nitrogen to be generated constantly and steadily. Oba adsorbery naprzemiennie adsorbują i desorbują, aby zapewnić stałe i równomierne wytwarzanie azotu.

 

Właściwości techniczne

  • Zaawansowana technologia przy mniejszych inwestycjach
  • Niezawodny, a czystość i ilość azotu są stabilne
  • Modularyzacja.
  • W pełni automatyczne sterowanie.

 

Wydajność

  • Pojemność azotu: 5 ~ 6000 Nm3)/ h
  • Czystość azotu: 95% ~ 99,999% (v / v)
  • Ciśnienie: 0,1 ~ 1,0 MPa (G)
  • Punkt rosy przy ciśnieniu atmosferycznym: -40 ℃ ~ -55 ℃

 

Odniesienie

 

W pełni automatyczny generator azotu PSA, przemysłowy generator azotu 0

Szczegóły kontaktu
Rachael

Numer telefonu : +8617345099892

WhatsApp : +8613668204078